BIỆT THỰ 3 TẦNG SANG TRỌNG

Địa điểm: Ninh Bình

Diện tích thiết kế: 150m2

Kinh phí đầu tư: 3 tỷ