NHÀ VƯỜN 1 TẦNG MÁI NHẬT

Địa điểm xây dựng: Hà Nam

Tên công trình: Nhà vườn mái nhật